duminică, ianuarie 06, 2013

Drum de fier prin praf de puşcă si ploaie de stele

Bebebliss.ro


De Paul Braşcanu

Liniile ferate despre care voi aminti în cele ce urmează au fost construite în condiţii extreme, prin ger şi arşiţă, sub ploaie de gloanţe şi tir de artilerie, prin munţi stâncoşi şi văi adânci. ”

Iar liniile ferate despre care Paul Brăscanu, tehnician CF din Vatra Dornei, vorbeste într-o carte bogat ilustrată cu imagini de epocă alb/negru și color sunt cele din zona Bucovinei, dar în special ruta 502, Suceava - Ilva Mică.

Cartea recent apărută tratează, în 150 pagini bogat ilustrate, istoricul construcţiei unor linii ferate construite în vremuri de război: Vatra Dornei – Dornişoara – Prundu Bârgăului; Iacobeni – Prislop – Borşa; Vatra Dornei – Piatra Neamţ; Ilva Mică – Floreni („mai sumar, deoarece în lucrarea monografică are dedicat un capitol care se întinde pe 100 pagini”, precizează autorul). De asemenea, cuprinde şi date esenţiale despre cei care au contribuit la construcţia liniilor ferate şi despre localităţile străbătute de acestea.
Faptul că s-a născut şi a copilărit sub simbolul „zodiei Căilor Ferate Române” i-a oferit posibilitatea să beneficieze de primele „lecţii de istorie a căilor ferate” din partea tatălui, picherul Maxim Braşcanu, şi a bunicului, Daneliuk Vasile. Continuând tradiţia, la 18 ani, Paul Braşcanu a devenit angajat al Regionalei CFR Iaşi, la Secţia L6 Vatra Dornei, unde a evoluat profesional, lucrând şi în prezent, dezvoltându-şi abilităţile de linior şi valorificându-şi totodată talentul de cercetător, de scriitor, pasiunea pentru istorie, în general, şi pentru istoria feroviară, în special. Lucrarea tânărului tehnician specialist CF Paul Braşcanu, intitulată „Drum de fier prin praf de puşcă”, realizată în urma unei laborioase şi minuţioase documentări, structurată după regulile unei monografii, reuneşte, într-un mod unitar, contextul istoric cu datele tehnice ale construcţiei şi dezvoltării reţelei feroviare în Bucovina, reconstituind aspectele relevante despre construcţia liniilor de cale ferată, a terasamentelor, staţiilor, podurilor, viaductelor, tunelurilor şi altor lucrări de artă, precum şi a materialului rulant utilizat.

În primul capitol, intitulat „Drum de fier prin Bucovina”, autorul pune în evidenţă faptul că o parte a teritoriului Moldovei a fost transformat în „colonie” de Imperiul Austro-Ungar, pe 25 aprilie 1775. La acea dată, 63.200 de români, reprezentând 85% din totalul populaţiei nordului Bucovinei, au devenit supuşi ai Curţii Imperiale de la Viena. Astfel, interesul economic austro-ungar, de a transporta rapid şi în cantităţi mari mărfuri de la porturile dunărene şi de la Marea Neagră, a determinat apariţia căilor ferate în vechea provincie română, devenită austriacă din cauza conjuncturii. Politica de dezvoltare a drumului de fier a fost realizată prin intermediul Companiei de Căi Ferate Lemberg – Cernăuţi – Iaşi sau Concesiunea Offenheim, după numele conducătorului companiei. Tronsonul de început al căii ferate pe teritoriul Comitatului austriac Cernăuţi a fost construcţia feroviară Cernăuţi – Suceava, Staţia Iţcani reprezentând punctul terminus. În octombrie 1869 s-a inaugurat această linie şi, implicit, Staţia Suceava Nord Iţcani, care a deschis prima filă de istorie a căilor ferate din Bucovina. Avea să fie exploatată de administraţia Căilor Ferate Austriece până în anul 1919, când a trecut în proprietatea statului român. În acest context istoric, Regatul României a comandat aceleiaşi companii construcţia şi exploatarea liniei Suceava – Roman, la 21 septembrie 1868. Au trecut deja 143 de ani de la inaugurarea căii ferate Suceava – Roman, la 15 decembrie 1869, şi implicit a punerii în funcţiune a Staţiei de Călători Suceava Burdujeni. Cu o minuţioasă documentare, autorul prezintă date istorice, tehnice, fotografii, documente şi hărţi, decrete şi iniţiative legislative legate de construcţia liniilor de cale ferată, în special a liniei Hatna – Dorna Watra (Dărmăneşti – Vatra Dornei), care la 28.10.2012 va împlini 110 ani. De asemenea, a staţiilor şi haltelor de mişcare, a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, sistemelor de semnalizare şi comunicaţii, a materialului rulant, instalaţiilor de întreţinere şi revizie a locomotivelor şi vagoanelor, de la începutul construcţiei până în anul 1914.
Bebebliss.ro
În capitolul al II-lea, intitulat „Drum de fier prin praf de puşcă şi ploaie de stele”, autorul transpune activitatea feroviară în contextul izbucnirii Primului Război Mondial şi a mobilizării generale decretate în Bucovina, în noaptea de 30 iulie 1914, aceasta fiind legată în mod special de nevoile militare ale armatei austro-ungare, de necesităţile de aprovizionare cu armament, alimente, dar şi de restabilirea aprovizionării imperiului austro-ungar cu minereuri de mangan, dolomită, cherestea, cereale, animale şi alte mărfuri furnizate de Bucovina. Construcţia liniilor de cale ferată Vatra Dornei – Dornişoara – Prundul Bârgăului, cu staţiile şi haltele Roşu, Dorna Cândreni, Floreni, Coşna, Turbăria Stampei, Poiana Stampei, Dorna Burcut şi Dornişoara, precum şi linia Iacobeni – Prislop – Borşa nu pot fi desprinse de contextul tragic al războiului, de necesitatea evacuării răniţilor de pe front, de spitalele militare înfiinţate la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc sau Tihuţa. Autorul îmbină armonios prezentarea datelor tehnice de construcţie şi ale tehnologiilor specifice feroviare, cu fotografii ale trenurilor de lucru, regimentelor şi batalioanelor ostaşilor români şi austrieci care au contribuit la construcţia căilor ferate din Bucovina, în perioada 1914-1918. În capitolul al III-lea, intitulat „Linia Ilva-Mică – Vatra Dornei”, autorul prezintă istoricul construcţiei liniei cu ecartament normal pe acest traseu, începând din martie 1915, până la finalizarea acesteia, inclusiv construcţia staţiilor şi haltelor de călători Leşul Ilvei, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei, Silhoasa, Larion, Grădiniţa şi Coşna.

Impresionează multitudinea de date tehnice, structurate pe perioade de construcţie şi zone bine delimitate, traversarea munţilor din Bucovina în Transilvania necesitând mari eforturi materiale şi umane, construcţia de terasamente în stâncă, realizarea a 32 de poduri, 149 de podeţe, 10 viaducte, 9 tuneluri, 9 staţii de cale ferată, 25 de cantoane şi o multitudine de instalaţii diverse, de semnalizare feroviară, electricitate, comunicaţii etc. Este impresionantă actualizarea datelor până în anul 2012 şi ilustrarea evenimentelor prezentate cu o colecţie de fotografii rare, multe din ele aparţinând unor colecţii private, la care publicul larg nu a mai avut acces.

În capitolul al IV-lea, intitulat „Oamenii Drumului de Fier”, autorul prezintă, selectiv, personalităţi marcante ale căilor ferate, de la care a avut de învăţat sau care i-au marcat destinul de ceferist şi de scriitor. Fotografiile cu salariaţii de ieri şi de azi sunt un simbol al respectului şi mândriei feroviarilor pentru meseria pe care o fac, pentru modul în care tradiţia familiei de ceferişti înseamnă disciplină, dăruire şi talent pentru îndeplinirea unor sarcini extrem de dificile şi solicitante, apreciere şi recunoştinţă pentru cei cărora le-am fost sau încă le mai suntem discipoli. Tot în acest capitol, este prezentată o minimonografie a Secţiei de Întreţinere Linii CFR din Vatra Dornei.
Sevensins
Este cel mai frumos omagiu pe care îl aduce autorul unităţii de cale ferată unde îşi desfăşoară activitatea! Aşternând o punte între trecutul în care tatăl şi bunicul său lucrau tot aici, autorul are posibilitatea să ne prezinte informaţii de prin sipetele cu amintiri, văzute doar prin ochii celor care l-au format, alături de realităţile percepute de el însuşi.

Stilul riguros ştiinţific, bine documentat al prezentării datelor, dar în acelaşi timp cursiv, frumos şi interesant, face din această carte o lucrare de istorie feroviară accesibilă atât ceferiştilor, cât şi publicului larg.

________________________________________________________________
                             Drum de fier prin praf de puşcă (1)

Din loc în loc, pe marginea lor au fost îngropaţi prizonieri răpuşi de boli şi extenuare ori soldaţi ucişi în lupte şi ambuscade. Muşuroaie răzleţe iţite prin covorul de iarbă par să îţi spună că aici îşi dorm somnul de veci învinşi şi învingători, eroi şi martiri, transformaţi în ţărână. Numele lor nu sunt cunoscute şi crucile din lemn au putrezit de mult; o parte stingheră a sufletului lor a rămas totuşi rătăcită printre şinele ruginite ale unei linii spre… nicăieri şi tocmai asta m-a făcut să scriu această carte”.

Anul 1914 a fost anul în care frustrările şi tendinţele expansioniste ale statelor europene s-au dezlănţuit şi au angrenat într-un sângeros conflict aproape întreg mapamondul. Izbucnirea Primului Război Mondial în anul 1914 a făcut ca lipsa unei legături feroviare între Transilvania şi Bucovina să devină o mare problemă pentru armata austro-ungară, după ce trupele ruse au ocupat în acelaşi an o mare parte din Galiţia şi au întrerupt legăturile dintre Bucovina şi restul Imperiului. La sfârşitul anului 1914, Comandamentul Armatei Imperial-Regale austro-ungare (Kaiserlich und Königliche Armee) este obligat să ia în calcul construcţia unor căi ferate necesare pentru crearea unor legături suplimentare de transport şi aprovizionare pentru trupele blocate aici; generalul de cavalerie Karl Freiherr von Pflanzer-Baltin Maltici hotărăşte şi el pregătirea unei contraofensive dure şi începe dislocarea unor importante unităţi pe graniţa Bucovinei cu Transilvania, formând aşa numita „Armee – Gruppe Pflanzer – Baltin” cunoscută după 8 mai 1915 ca Armata a VII a. Timpul foarte scurt şi relieful accidentat nu permiteau utilizarea unui traseu sigur, optim din punct de vedere constructiv şi cu exploatare uşoară (declivităţi mici, curbe largi), aşa cum ar fi fost normal să se execute pe timp de pace, situaţie ce presupunea construirea unor lucrări de artă (viaducte, poduri şi tuneluri), amenajarea corespunzătoare a terasamentului în debleuri prin efectuarea de săpături în versanţi stâncoşi, transporturi de materiale şi realizarea de umpluturi pentru rambleuri.

Din fericire însă, pentru construcţia unor linii ferate care să rezolve nevoile imediate ale armatei, existau specialişti şi soluţii tehnice alternative prin care se puteau rezolva aceste probleme, folosindu-se ruta drumurilor deja existente, urmând declivitatea terenului, cumulat cu execuţia unor lucrări de artă cu caracter provizoriu.

Pentru a se ajunge mai uşor în Transilvania şi de aici mai departe spre inima Imperiului, era strict necesar să fie folosite o parte din traseele de calea ferată construite până atunci, adică cel construit de la Satu Mare ori Stanislau (azi Ivano-Frankivsk) spre Sighetul Marmaţiei şi de aici pe Valea Vişeului până la Borşa; cel care venea prin Dej la Bistriţa până la Bistriţa Bârgăului ori cel care lega oraşul Beclean de zona minieră de la Rodna Veche.

Ţinând cont de nevoile crescânde ale armatei în legătură cu aprovizionarea cu armament, muniţie, piese de artilerie, hrană şi medicamente, evacuarea răniţilor şi a tehnicii de luptă, cumulat cu necesitatea aprovizionării uzinelor siderurgice şi de armament aflate în spatele frontului cu minereuri şi materie primă, precum şi alte aspecte de ordin militar şi strategic, au fost identificate trei variante de traseu care erau predispuse construcţiei unor linii cu caracter militar:

1.) de la Tiha Bârgăului peste muntele Măgura Calului utilizând şoseaua construită în 1848, până la Piatra Fântânele; de aici, folosind un drum de care şi căruţe se putea ajunge la Dornişoara pe o rută de aproximativ 33,2 km pretabilă a se realiza într-un timp relativ scurt. De la Dorna Völgy (Dornişoara) se putea ajunge la Vatra Dornei folosind infrastructura unor linii ferate forestiere deja construite, traseul cu o lungime de 32 km fiind ceva mai uşor pentru exploatare;

2.) de la Borşa prin Pasul Prislop, apoi pe Valea Bistriţei până la Iacobeni, construind o linie ferată de aproximativ 80 km lungime, cu utilizarea unui drum existent, pe un traseu greu, cu multe curbe având rază mică şi declivităţi mari, ce presupunea timp mai mare de execuţie şi multă de forţă de muncă;

3.) din Floreni spre Coşna şi Grădiniţa, apoi pe valea Silhoasei coborând până la Ilva de Sus (Lunca Ilvei). Acest traseu lung de 62 km urma să utilizeze pentru început linia forestieră de la Ilva Mică la Lunca Ilvei şi o altă linie care lega o fabrică de cherestea din Vatra Dornei cu satul Floreni.

Variantele au fost analizate în detaliu şi s-au întocmit pentru fiecare dintre ele planuri de execuţie foarte bine puse la punct de către un colectiv de ofiţeri austrieci. A rămas stabilit că toate sunt necesare şi începerea lucrărilor se va face cât mai repede, în funcţie de evoluţia şi desfăşurarea conflictului precum şi posibilităţile avute. În afară de aceste proiecte mari, în timpul conflictului s-a impus şi începerea construcţiei în secret a unei linii ferate militare cu ecartament îngust pe valea Bistriţei, de la Vatra Dornei spre Broşteni, care urma să aprovizioneze linia frontului cu toate cele necesare.

Prima lucrare care demarează în forţă a fost linia ferată construită de la Vatra Dornei prin Dornişoara până la Prundul Bârgăului, începută la 1 decembrie 1914.

Vizita împăratului Franz Josef la Vatra Dornei din decembrie 1914 schimbă situaţia şi dă un impuls favorabil demarării restului proiectelor aflate pe lista de aşteptare. În plus, se fac planuri pentru începerea unei campanii militare care să elibereze teritoriul Bucovinei ocupat de ruşi şi să refacă imaginea destul de şifonată a armatei austriece. La scurt timp, adică la începutul anului 1915, încep lucrările la linia de la Ilva Mică prin Lunca Ilvei până la Coşna şi la linia ferată de la Iacobeni până la Borşa, prin Cârlibaba.

Aceste linii ferate au fost începute sub spectrul războiului, dar numai primele două au fost finalizate şi date în folosinţă atunci. Proiectul liniei ferate începute a se construi de Ilva Mică până la Floreni, a fost terminat abia la 20 de ani după începerea lui, în perioada interbelică, fiind o mare realizare a timpului său.
                                                                                                                 Drum de fier prin praf de puşcă (2)

1. Tronsonul Vatra Dornei Ferăstrău – Dorna Völgy (Dornişoara)

Lucrările de construcţie au început la 1 decembrie 1914, în execuţia Direcţiei de Căi Ferate Militare prin Regimentul de Căi ferate dislocat în Transilvania, care şi-a stabilit un comandament la Poiana Stampei (k.u.k. Bahnof Kommando Pojana-Stampi).

Linia Vatra Dornei Ferăstrău – Dorna Völgy (Dorna Helgei sau Dornişoara) a fost construită pe o lungime de 31,868 km linie curentă şi cu încă 2,536 km linii de garaj în staţii, având 34 aparate de cale. Pe teritoriul Bucovinei se afla construită o lungime de 29,834 km, cu 20 macazuri; pe teritoriul Transilvaniei se găseau 4,570 km, precum şi 14 macazuri.

Materialul folosit la construcţia liniei (şină şi aparate de cale) era de tipul 22, provenit prin rechiziţionarea şi desfiinţarea unor linii particulare din Bucovina, în mare parte din patrimoniul Fondului Religionar (2,767 km linie şi 24 aparate de cale) sau a fost adus de către armatele austro-ungare din Ardeal (31,637 km linie şi 10 aparate de cale). La această linie au muncit aproximativ 24 ofiţeri de diferite specialităţi, 100-120 civili din localităţile învecinate căii ferate, care au efectuat cărăuşie cu atelajele proprii, şi în jur de 1000 de prizonieri de război.

A fost necesară construcţia a două poduri mari din lemn peste râul Dorna, pe la km 5+062 şi 19+720, precum şi execuţia unui pod peste Teşna, la km12+180 al liniei.

Traseul liniei a impus construcţia unui mare pod din lemn, de 612 m lungime, peste un curs de apă şi o zonă mlăştinoasă cu foarte multă turbă. În ciuda tuturor dificultăţilor înregistrate, linia ferată pe ecartament normal de la Vatra Dornei Ferăstrău (Dorna-Watra Säge) la Dornişoara (Dorna Helgei) este terminată la 15 iulie 1915. Materialul rulant folosit pe această linie a fost cel care circula pe linia construită până la Vatra Dornei, el ajungând de regulă până în staţia Sauerbraun (Dorna Burcut), unde era construit un mic triaj utilizat pentru transbordarea mărfurilor pe vagoanele trenului special de tip benzino-electric şi pentru a lăsa mai liberă staţia Dornişoara, care era folosită pentru demontarea şi evacuarea materialului rulant (locomotive şi vagoane) peste munţi.

           2. Tronsonul liniei benzino-electrice Dornişoara – Prundu Bârgăului

Din staţia Dornişoara (Dorna Völgy) s-a proiectat o linie ferată cu caracteristici mai aparte, care să ajungă la Borgo-Prund, unde putea face legătura cu linia normală a Căilor Ferate Someşene. Linia ferată benzino-electrică era construită pe traverse metalice, avea o lungime de 33,2 km şi urma îndeaproape traseul drumului construit în 1848 care trecea peste muntele Măgura Calului, urcând 25,8 km de la Borgo Tiha (Tiha Bârgăului), aflată la o altitudine de 520 m, până la Mănăstirea Fântânele, situată la cota 1145 m; din acest punct ea cobora 7,4 km spre Dornişoara (Dorna Völgy), staţie aflată la o altitudine de 1032 m, urmând ruta unui drum mai vechi, folosit rareori până atunci. Traseul era deosebit de dificil, având 230 curbe cu raze cuprinse între 200 şi 20 m şi declivităţi de până la 70/80 mm/m, rampa maximă de 87 mm/m, fiind situată pe o curbă cu raza de 30 m între staţia Măgura Calului şi halta Mănăstirea Fântânele.

La construcţia acestei linii de cale ferată au lucrat 36 ofiţeri, circa 300 de civili şi peste 5500 prizonieri de război, aceştia din urmă fiind folosiţi la lucrările cele mai grele (pregătirea pietrei sparte, execuţia terasamentelor, săpături şi transporturi, construcţii clădiri şi lucrări de artă). Faptul că s-a muncit în condiţii foarte dificile şi lucrarea a fost terminată într-un timp foarte scurt – la data de 15 august 1915 linia fiind dată în folosinţă – face ca meritul acestei realizări să fie mare şi să revină, în mod egal, tuturor taberelor implicate în construcţia liniei: armata austro-ungară, civili din satele limitrofe şi prizonieri de război ruşi, italieni etc. Pentru a se învinge problemele create de traseul foarte dificil şi presiunea timpului scurt, a fost găsită o soluţie ingenioasă, chiar revoluţionară pentru acele timpuri: construcţia unei linii ferate cu ecartament normal, adaptată trenurilor şi tracţiunii benzino-electrice, după un model folosit şi experimentat cu succes din anul 1912 în Tirolul austriac. Trenul benzino-electric – sau mai precis „Landwehr-trenul” – era o idee a generalului austriac Ottokar Landwehr von Pragenau, care în 1908 a pus bazele construcţiei unui vehicul cu multiplă tracţiune extinsă la remorcile sale, capabil să se deplaseze atât pe drumuri obişnuite cât şi pe calea ferată. „Landwehr-trenul” se putea deplasa atât pe şosea cât şi pe calea ferată, prin înlocuirea jantelor pentru drum cu unele de construcţie specială, adaptate pentru circulaţia pe calea ferată, datorită faptului că distanţa dintre roţile unei axe era egală cu ecartamentul normal al căii ferate (1435 mm) după montarea acestor jante.

Pe tronsonul cu pantă mare de la Tiha Bârgăului către Dornişoara au circulat garnituri de trenuri benzino-electrice, la început cele din tipul 1-A/ fabricate între anii 1912-1914, apoi tip 2-B/1916, compuse dintr-un vehicul electro-generator pe post de „locomotivă” şi 4-5 remorci automotoare alimentate cu curent electric produs de aceasta.

A fost singura linie cu tracţiune benzino-electrică care a existat la noi în ţară.                                                                                                 
_________________________________________________________________
                     Linia ferată Iacobeni - Carlibaba – Prislop – Borşa (3)

Pornind din localitatea Valea Vişeului (Visóvölgy), situată pe ruta căii ferate Sighetu Marmaţiei – Ivano-Frankivsk, a fost construită o cale ferată cu ecartament normal de-a lungul râului Vişeu prin Vişeu de Sus (Felsövisó) către Borşa, care a fost deschisă traficului în anul 1913. Cumulat cu faptul că din Iacobeni se aprovizionau cu mangan topitoriile din Transilvania şi că pe aici trecea din anul 1902 calea ferată de la Hatna până la Dorna Watra, ce urma să ajungă în scurt timp la Prundul Bârgăului, s-a considerat că o legătură feroviară directă între Iacobeni şi Borşa ar constitui un pas strategic şi un avantaj militar important în soarta războiului.

Proiectul liniei ferate militare de la Iacobeni la Borşa, prin Valea Bistriţei Aurii, Cârlibaba şi Pasul Prislop (1416 m), este atacat cu mult curaj la 15.02.1915 şi beneficiază de o foarte bună susţinere şi organizare; printre ofiţerii care au proiectat şi construit linia se remarcă în mod deosebit un nume care avea să fie foarte cunoscut mai târziu, Felix von Tarbuk-Sensenhorst, absolvent al Academiei Tehnice Militare din Mödling, aflat la conducerea Companiei 28 Austriacă Construcţii Căi Ferate, cea care a executat lucrarea.

Pentru darea în folosinţă în timp scurt, linia a fost construită pe ecartament de 760 mm, cu material tipul 22 adus din Transilvania de armata austro-ungară (pentru 60 km de linie) şi materiale luate sub formă de împrumut de la Fondul Religionar din Bucovina.

Construcţia liniei s-a întins pe toată durata anului 1915, iar la data de 1 mai 1916 a fost finalizată, datorită efortului celor 4000 de prizonieri de război ruşi care au muncit aici în condiţii grele.

Linia Iacobeni – Ţibău – Borşa avea o lungime de 77,1 km de linie curentă şi 2,9 km linii în staţii şi halte. Ea pleca din apropierea staţiei CF Iacobeni la cota 835 m, trecea prin incinta Societăţii Miniere – Secţia Preparare, unde era amenajat un mic triaj şi o staţie de încărcare a minereului de mangan. De aici linia urca pe valea Bistriţei Aurii până în vârful Prislop situat la cota 1416 m, pe un traseu sinuos, având curbe strânse şi declivităţi de până la 39 mm/m. La Prislop a fost construit un adevărat orăşel de barăci, iluminat cu ajutorul unor generatoare electrice, în care au trăit vreme de trei ani peste 560 oameni. Din acest punct linia cobora spre localitatea Borşa, aflată la cota 526, pe o pantă care atingea şi 52 mm/m în curbe strânse, cu raze mici, de minim 25 m. În staţia Borşa a fost construită o remiză din lemn şi un atelier de întreţinere.

Una din locomotivele care a circulat în perioada 1916-1918 pe linia ferată din pasul Prislop a fost cea fabricată de MÁVAG Budapesta în anul 1911, cu numărul 2832, pentru o fabrică din Sălard (Bihor) ca locomotivă industrială. În timpul Primului Război Mondial a fost dusă pe calea ferată militară de la Prislop, iar după război s-a întors la Sălard. După anul 1953 locomotiva apare în evidenţa parcului CFF (Căile Ferate Forestiere) cu nr. 764-243. Între 1962 şi 1965 ea a fost în serviciu pe linia CFF Drencova (Caraş-Severin), iar mai târziu, între 1971 şi 1993, la CFF Berzeasca (Caraş-Severin).

După desfiinţarea liniei de aici, a fost cumpărată la licitaţie şi ajunge la Feldbach-Austria; în anul 2009 antreprenorul Georg Hocevar readuce locomotiva în România şi o repară, apoi ea intră în inventarul societăţii S.C. Calea Ferată Îngustă SRL, linia CFF Covasna – Comandău, unde poate fi văzută şi astăzi.

Sursa:www.Crai Nou.ro
Sevensins

4 comentarii:

 1. Un titlu frumos, si o monografie foarte interesanta. Ne tot plîngem ca am fost sub "jug austro-ungar" dar în urma lor au ramas lucruri pe care si astazi le folosim... Ce putem spune de alte epoci... de aur...

  RăspundețiȘtergere
 2. Ma bucur ca va place subiectul! Cu adevarat, am fost sub stapanire austriaca - dar astazi folosim drumurile, caile ferate, cladirile si chiar legile facute atunci. Paradoxal, nu am fost capabili nici sa intretinem sau sa dezvoltam -in unele cazuri - ceea ce ei si predecesorii nostri au construit cu sacrificii in acei ani. Istoria lor a fost ascunsa si e mare pacat!Daca stateam sub turci sau sub rusi, cred ca situatia era mai albastra! Cartea mica o gasiti la Biblioteca Carlibaba, asta datorita d.lui primar Gabriel Danciu si Consiliului Local al comunei. Cartea mare *de 580 pagini!*,DRUM de FIER prin PRAF de PUSCA (monografia completa)- se poate procura de pe Okazii sau telefonic la 0740211216. Are si o prezentare pe ROSCRIBD. Daca se vor gasi sponsori care sa ma ajute, voi mai publica cateva exemplare din cartea mica, de 180 pagini, -Drum de fier prin praf de pusca si ploaie de stele-, eu as dori din toata inimia sa o fac, dar am un salariu de ..... Cartea a fost foarte apreciata in Germania, Ungaria, Austria, Ucraina si Olanda.Cu stima, Paul Brascanu

  RăspundețiȘtergere
 3. Este adevarat ca am fost sub stapinire Austriaca in acele vremuri,nu as spune ca austriecii au fost perfecti,nu as vrea sa par prea nationalist si ei au avut gereselile lor.Dar hai sa ne amintim si de marea stapinire a URSS si ce a facut bun pentru Romania?Din cate imi amintesc eu nimic,ne-au mintit,au falsificat istoria si ne-au sarcit!Perioada comunista a fost,,periada negra"a Romaniei!...

  Aici aveti un mic exemplu cum au evoluatlucrurile dupa ce Austro-Ungaria cucereste Timisoara subjugata doua secole de stapinirea Otomana.
  În 1716 istoria Timișoarei ia o puternică întorsătură, când cetatea e cucerită de Imperiul Habsburgic și începe reconstrucția și dezvoltarea orașului drept capitală a Banatului.Colonizarea Banatului face din Timișoara un adevărat centru multicultural și multiconfesional.Construcția canalului navigabil Bega dă un avânt puternic dezvoltării economice și a comerțului.Orașul cunoaște o perioadă de înflorire fără precedent,ajungând să primească numele de "Mica Vienă" ca recunoaștere a importanței și frumuseții lui.

  RăspundețiȘtergere

Comentariile dumneavoastra aici!

Comentariile injurioase sau care conțin cuvinte obscene, vor fi șterse,de asemenea și comentariile care aduc atingere demnității!

Comentariile care sunt postate cu scopul de a face reclamă sau care conțin linkuri spre site-uri vor fi șterse, de asemenea tot ceea ce este reclamă directă sau mascată, va fi șters!

Info.Carlibaba.Bucovina.Online

Postări populare

Adauga Gratuit Page Rank Check pentru site-ul dvs!

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Lista mea de bloguri

Retete culinare. De dulce, de post si pentru toate gusturile.

Ziarul.toate bloguril.ro

Ziarul

Cel mai popular blog de muzica.

Monden.info

Postări populare

Lista mea de bloguri

Etichete

"Azi în Timişoara (1) “Iarna la săniuş” (1) „aspectul ţării (1) 0Grade (1) 1 martie (3) 1 noiembrie (1) 100 de ani (1) 100 de milioane (1) 110 milioane de euro (1) 13 Nuanţe de Român (1) 13 romani de succes (1) 15 ani de la mineriada (1) 15 zile (1) 156 de ani (1) 16 octombrie (1) 17 decembrie 1989 (1) 19 (1) 19 mai 2015 (1) 19-21- februarie (1) 1920 (1) 1990 (1) 1992 (1) 1996 (1) 1decembrie (1) 1Decembrie ziua în care România a devenit stat national unitar (1) 20 de cazuri (1) 2002-2011.Statistici..INS (1) 2011 (1) 2012 (2) 2014 (1) 2015 (2) 2016 (2) 2016. (1) 2019 (1) 21 decembrie 1989 (1) 21 februarie (1) 21 Octombrie:Ziua in care Romanii isi cer unirea (1) 22 aprilie 2013.Un barman din Carlibaba a fost bătut şi prădat de catre trei localnici (1) 23-24 iunie (1) 25% (1) 27 de ani de la declansarea Revolutiei (Galerie foto) (1) 3 brasoveni (1) 3 mai mult in luna septembrie (1) 3 stele. (1) 3.500 de ani (1) 30.00 de vizitatori (1) 40 de kilometrii (1) 40 de mucenici (1) 450 de milioane de utilizatori Firefox (1) 5 motive să cumperi mâncare produsă în Romania (1) 50.000 de oameni (1) 560 arbori (1) 6 Ianuarie: (1) 600 de colindatori (1) 64 de ani (1) 64 morti (1) 7 februarie (1) 70 de ani (1) 8decembrie (1) 8martie (1) 9martie (1) A aparut Yahoo Messenger 11 (1) a facut KO un trecator mistocar (1) A nascut un baietel mort (1) a pierdut un OM de nădejde (1) A sasea zi (1) a treia (1) abuz în serviciu (1) academiceini (1) Acasa (1) accident (6) Accidente dramatice.Oameni care s-au nascut a doua oara (1) Accidente haioase (1) acia: un monovolum cu 7 locuri (1) acord (1) ACTA (1) activitatea ALRO se va putea opri in urmatoarele trei luni (1) Activități (1) actori (1) Acum putem afla persoana care ne suna cu numar ascuns (1) Adela Pârvu (1) Adevarul despre imensa avere a lui Papp Simon (1) Adevăr (1) Administratia de Meteorologie (1) Administrator (1) Aer pur. (1) aeriana (1) aeroterma (1) Afla ce surprize pregateste anul 2013.ZodiacUrania... (1) Agentii de la circulatie te pot opri instantaneu fara sa-ti puna viata in pericol-video (1) agresiuni sexuale (1) agrise (1) Aici aveti cateva trucuri ca să te trezeşti mai uşor dimineaţa (1) Ajun (1) Ajunul (1) albania (1) alcol (1) alegeri (2) alegeri 2014 (1) alegeri regionale (1) Alesul (1) Alexandra Stan (1) Algocalminul şi alte calmante se vor vinde numai pe reţetă (1) alimentarea cu apa (1) alimente (1) Alina Mihaescu (1) ALRO (2) Amazon (1) amânari (1) Ambasadorul germaniei (1) Amenintari cu drujba (1) amenzi (1) amenzi grele (1) amenzi neplatite (1) american (1) Americani (1) Analfabeții nu vor mai putea susține examenul pentru permisul de conducere! (1) Anca Cioltan (1) anchete (2) android (1) andruta (1) ane Riches (1) anemie (1) angajamente (1) angajatori (1) Angela Merker (1) Angelica Flutur (1) Anii 80 (1) Anii80-90 (1) animale (1) ANM (1) Antena 3 (1) antiinfecţioase (1) antioxidanti naturali (1) anul nou (4) anul sarpelui negru (1) anul viitor. (1) Anulat (1) anunt (1) anunt facut cu putin timp in urma. (1) Anuntul soc facut de cei de la Microsoft (1) anunturi (1) apa (2) apa de masa (1) apa minerala (1) Apasa pentru a vedea o drama(Video) (1) Apă (1) ape minerale (1) Apele de suprafață (1) aplicatii (1) arad (2) arata persoana (1) Arbore (1) Arbori (2) Ardeal (1) Arestari la Paris (1) Arginti din Cartea Sfanta (1) Arheologi (1) arhitectura traditionala (1) Arhiva. (1) armata (1) arme (1) arsenic (1) ascultata (1) asfalt (1) asfaltare pe ninsoare (1) Ask.com (1) asociatie (1) Asocierea (1) asta-noapte. (1) astăzi mi-ai furat votul (1) astepari (1) asteptari (1) Astrale (1) Asus 1015P-BLK084S (1) aşteptaţi la Putna (1) ateliere (1) atentat (1) Atentie unde parchezi (1) Atentionare (1) aur (1) Aurie (1) Austria (2) Autocar (1) autorizatie isu (1) Autotehnorom (1) autoturisme (1) avere (1) Averea lui Andruta si Lixandra Ceausescu (1) avertisment. (1) aviz isu (1) ănchisa (1) ba (1) Bacteri (1) bacterii (1) bagati in ceata. (1) Bai Corlatenee (1) Baia Borsa (2) baia mare (1) Baiatul care a cucerit publicul in timpul unui concert (1) Baile Herculane (1) baku2015 kaiac romania jocurile europene 2015 (1) Balea Lac (1) balnear (1) Banat (1) banc (2) Bancuri (3) bani (1) Barack Obama (1) barbat (1) barbati iresponsabili (2) Basescu (2) Bataie de joc si cozi interminabile la usile medicilor (1) batalie carlibaba batalie bucovina primul razboi mondial austro ungari rusi legionari polonezi (1) Batrana jefuita de 17.000 de lei. Banii fusesera tipariti inainte de 1989 (1) Baza Militara (1) Bărbat salvat de echipaje de la Jandarmerie (1) beata (1) beatificare (2) Bebelusul si un cainele Husky (1) Bega (1) beijing bucovina canta cucu-u bucovina china moldova romania traditii romanesti (1) Benzina (2) benzina şi motorina (2) Berbec (1) Berlin (1) beta (1) beti (1) beton turnat pe ninsoare (1) Bianca Felseghi (1) Binladen (1) bio (1) biserica (2) biserica de lemn (1) Biserici și mănăstiri celebre din România (1) bisericile catolice (1) Bistrita (5) bistrita aurie (1) Bistrita Aurie. (1) Bistrita Nasaud (4) bistrita. (1) Bistriţa (1) bistrița aurie (2) Bistrița Năsăud (1) BITDEFENDER FREE EDITION (1) blastingnews (1) blocaje rutiere. (1) Blog (1) BMW X5 (1) Boboteaza (1) Bogdan Diaconu (1) Borsa (6) Borsa. (3) Borsec (1) Borseni (1) Borşenii vor ieşii din nou în strada!Proteste la Borşa (1) Bosanci (1) Botez sexi la Ploiești (1) Botosaneanca (1) Botosani. (1) botus (1) Braconaj (1) braconieri (1) braconieri şi hoţi de lemne (1) brad (1) Braileanca si becul (1) brasov (2) Brasov. (1) Breaza (1) Britanici (1) Brodina (1) brosteni (2) browser (1) Browser-ul de web. (1) brutarii (1) bucate (1) bucati uriase de gheata (1) Bucovina (41) Bucovina – Ghid turistic (1) Bucovina – Ţara Fagilor (1) Bucovina a ajuns în Capitala (1) Bucovina Fratii Botnari (1) bucovina frumuseti naturale (1) Bucovina la Inaltime - Monumente UNESCO (1) Bucovina mandra floare (1) Bucovina mea iubita (1) Bucovina. (6) BucovinaCatedrala Naşterea Maicii Domnuluifilmare aerianaGura HumoruluiHotel Best Western BucovinaPrimaria Gura HumoruluiRomâniaSuceava (1) BucovinaDN 17dronafilmare aerianafilmare cu dronaGoProIacobeniMestecanisPasul MestecanisRomâniaSuceava (1) bucovineni (1) Bucovinenii de pretutindeni. (1) Bucşoaia (1) Bucuresti (3) bucuresti. (2) bucurii (1) budapesta (1) bulgari (1) bulgaria (2) Bunica Bate Toba (1) Bunicuta dansatoare (1) Burdujeni (2) Cacica (2) Cacica şi Hagigadar (1) Cadavru în coşciug (1) caderi abundente zapada (1) cadouri (1) Cainele cantaret (1) Cainele ciobanesc care hraneste un miel orfan (1) Calator prin Bucovina(video) (1) calător (1) calendar (4) calendaristice (1) Calimani (1) calitati (1) Camere Mio pentru automobil (1) campania electorala (1) Campania YES LA VOT (1) CAMPANIE (1) Campulung (1) campulung moldovenesc (1) canalizarea (1) canicula (1) cantec (1) capcană (1) Caprioare (1) care leaga Bucovina de Maramures in topul celor mai proaste drumuri (1) care trebuie vizitate. (1) Carliba (1) Carlibaba (37) Carlibaba istoric (1) Carlibaba-Iacobeni. (1) Carlibaba-Moisei. (1) Carlibaba. (1) Carllibaba (1) Carmen Avram (1) Carnati afumati (1) carnaval (1) Carpatii de Curbura (1) Carpatii Meridionali (1) Carpatii Orientali (1) Carpații Orientali (1) carte (1) Casa (2) Casa Muntelui (1) Casă distrusă de un incendiu pus intenţionat (1) Cascada Băuca (1) Cascadele Tihu şi Băuca (1) case (1) case incondeiate. (1) Case ţărăneşti de peste 100 de ani (1) castigatori. (1) castiguri (1) Catelul care imita omul (1) Cateva din cele mai funny si amuzante faze filmate... (1) Cateva din motivele care Bucovina trebuie vizitata (1) Cateva lucruri care s-ar pute sa nu le stii despre Dictionarul Explicativ al Limbii Romane(DEX) (1) Catolici (2) Catolicii (1) catredala (1) Catun (1) cauciucuri (1) cauciucuri de iarna (1) cauciucurile de iarna pot fii obligatorii si inainte de intai noiembrie (1) cautari (1) Cazare (1) Cazinou (1) Cazinoul (1) Cărlibahuluimaramures şi Ardeal (1) Cârlibaba (8) Cârlibaba şi Ciocăneşti (1) Cârlibaba. (1) Ce fac japonezii pentru bani? (1) Ce mai mancam azi (1) Ce se afla in padurea Baciu?Un loc misterios din Romania (1) Cea mai bolnava reclama (1) cea mai frumoasă melodie compusă vreodată (1) Cea mai haioasa petrecere a burlacilor (1) Cea mai lunga Poteca (1) cea mai mare aberaţie realizată cu fonduri UE (1) cea mai mare sarbatoare. (1) Cea mai tare compilatie video din Romania (1) CEA MAI TARE FARSA PE PLAJA (1) cea mai tare reclama (1) cea mai veche (1) ceausescu (1) cel mai degradat drum din judetul Suceava (1) cel mai frumos drum din lume (1) Cel mai frumos film despre România (1) Cel mai frumos sat din România (1) Cel mai înalt brad din România are 63 de metri (1) Cel mai meserias agent de circulatie (1) Cel mai prost conducator de moped (1) cel mai prost drum naţional din judeţ (1) cel mai pur aer (1) Cel mai talentat pictor din lume (1) Cel mai tare tobosar (1) cele mai frumoase destinatii de vizitat. (1) Cele mai frumoase locuri din Romania care trebuie vizitate (1) Cele mai frumoase sate din Bucovina (1) cele mai sigure programe antivirus (1) Cele mai tari farse cu tenta sexuala (1) Cele mai traznite fotografii (1) celebrul actor din filmul Iisus din Nazaret (1) Centralele eoliene (1) centura IBF (1) ceramica (1) Cercetatori (1) Cerna (1) Cernăuţi (1) certificat de sustenabilitate (1) certificatul de nastere al moldovei (1) cetate de scaun (2) cetatenii din zona au oprit camioanele cu lemne (1) cetină (1) Chanel 4 (1) China (1) Chinezii au cel mai rapid tren din lume: merge cu 400 km/h (2) cicatrizante (1) cinci sute (1) cine nu ne vrea (1) Ciocanesti (12) Ciocănesti (1) Ciocănești (1) Ciorba Radauteana (2) Ciorba rădăuţeană şi tocăniţa de hribi (1) ciorrba de salata (1) ciprian porumbescu. (1) circulare (1) circulatie (2) ciuperci (1) Civilizaţii vechi (1) clanuri (1) Clatite din Bucovina (1) clopote (1) clopotele (1) Clostridium (1) CNADNR (2) CNADNRDN 18Iacobeni - Moisei (1) cnair (1) CNDAR (1) CNSAS (1) coacaze vitamina c cancer stomac vitamine minerale memorie ochi infectii intestine gat digestie antioxidanti (1) Coafezul ferrmecat (1) cod civil (1) Cod Galben (1) cod portocaliu (1) Cod rutier (2) codrii (1) codul muncii (1) codul rutier (1) Codul Secret (1) coduri (1) Colectiv (1) Colegiul Alexandru cel Bun (1) Colegu’ vine în sprijinul șoferilor din România (1) colibita (1) Colibița (2) Colindatori (2) Colinde (2) Colinde de craciun Video (1) Colindul Romanesc care a ajuns hit in Asia (1) Colonizarea Bucovinei si a comunei Carlibaba.Primii colonisti germani (1) Colt de rai (3) Comemorare (1) Comoara de la Lucina (1) comoara hutulilor (1) Compania Facebook (2) competitii (1) Compilatie (1) complex monahal (1) Computer (1) comuna (1) comuna muzeu (1) comuna sant (1) comuna suceveană şcheia (1) comunicat de presa. (1) comunism (2) Comunitatea comunei Carlibaba (1) concurs (1) concurs naţional (1) Condiții meteo (1) Condoleante familiei Doctorului Gordan (1) Conducător (1) Conducea nestingerit un camion pe un drum national fara a avea permis (1) conectare (1) confiscari (1) Constantin Lacatusu. (1) constructii (1) Consulat (1) Consumatori electrici (1) contrabanda (2) contrabariton (1) contracte (1) Contractul de modernizare a drumului spre Maramureş (1) contrafacut (1) contrcte (1) copii (3) Copilăria (1) Corea de Nord a efectuat cel de al treilea test nuclear (2) corupţie primărie (1) Cotatia barilului (1) cotroceni (1) Cozonaci (1) Craciun (6) Craciun Fericit! (1) Craciun fericit! Mesaje de Craciun (1) Craciun in Bucovina (1) CraciunBucovina (1) Craciunul Copiilor. (1) Crapa pietrele. (1) credinciosi (1) creier (1) Crestini (1) Crestinii Catolici (1) crestinii Protestanti (1) critica (1) Crucea (1) Crucea. (1) cu Cristian Tabără (1) cu permis de conducerefals (1) Cu Pluta (1) Cu securea pe terenul de fotbal (1) Cu tigaia-n spate (1) Cucuteni (1) Culmea soferiei (1) culori (1) Cum arata in 2013 (1) Cum arată cel mai prost drum naţional din România (1) Cum isi ara taranii rusi pamintul(video) (1) Cum mai castiga romanul un ban in plus (1) Cum poti scapa rapid de mahmureala (1) Cum poti testa un airbag (video comic) (1) Cum puteti verifica daca sunteti Asigurati la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate? (1) Cum s-a împărţit patrimoniul sindicatelor (1) Cum se distreaza copii din ziua de astazi? Video (1) Cum se fabrica - Dacia Logan II si Sandero II uzina Renault Mioveni(Video) (1) Cum se produce un automobil BMW (1) Cum te poti razbuna pe Porumbei (1) cumparat din Italia (1) Cumpene (1) cunoastelumea.ro (1) cupa momndiala (1) Cupa Mondiala de sanie pe pistă naturală (1) cupru (1) cupru şi zinc la mina (1) Da Fleiva (1) Daca ai viruși pe calculator (1) daci (1) dacia duster (1) dacia duster prin zapada (1) DailyMail (1) Dan Acibotarita (1) Dan Coman (1) Dan Pavaloiu. (1) dar ingroapa o fetita (1) dar preferat de contrabandişti (1) dar și mai dezamăgit de funcționalitatea procesului de vot din străinătate (1) Datini (1) de acum 50-70 de ani (1) de ars cauciucuri (1) De ce femeile singure sunt topite dupa barbatii insurati (1) De ce traiesc femeile mai mult decat barbatii (1) de conducere (1) de Craciun (1) De Paști în Bucovina (1) de tine (1) dealer (1) dealeri (1) deblocat (1) decembrie (2) Decembrie cu zăpadă în Bucovina și Maramureș(FOTO) (1) Decizie fara precedent a Bisericii (1) decizii (1) declaratie (1) declarație (1) dedicație catrre politicieni (1) Defecte (1) defrisare in Suceava (2) defrisari (4) defrisari holzindustrie schweighofer paduri romania ucraina (1) defrișări (1) delicatesa (1) delicatesele din Bucovina (1) democratie (1) Demonstratii (1) departe de ochii lumii (1) Deportari Comunitatea Germana (1) deputat (1) descarcă. (1) Descinderi ale procurorilor DNA la APIA Suceava (1) Descinderi la hoții de lemne din judet (1) Descoperirile anului 2010 (1) desemnat (1) Destinații (1) detaliat (1) Dezamăgit de rezultatul alegerilor (1) dezastros (1) Dezastru (2) Diaconescu (1) dialog neobisnuit (1) diaspora (1) diaspora iesi la vot (1) diaspora taiatul porcului (1) diaspora. (1) DIAVOLINA (1) Dictionar Roman Englez (1) digi 24 (3) Din cauza certificatelor verzi (1) Din frumusetile Romaniei:Viata salbatica din muntii Bucovinei Toamna-Iarna. (1) Din Hrisoavele ingalbenite de vreme.Documente vechi (1) Din istoria Tezaurului Romanesc.Ce se intimpla cu o mare avere a Romaniei? (1) din lume (1) din România (2) din vremea copilariei (1) directia silica (1) Directia Silvica (1) Directoare de bancă din Vatra Dornei acuzată de frauda de sute de mi de euro (1) Disco (1) Discovery. (1) dispar padurile (1) Disturbed (1) Dividente. (1) divort (1) Dj Harra mixează în premieră în Bucureşti (1) DJ OGB (1) DN 17 C (2) DN 17 D (1) DN 17 D si C (1) Dn 17B (1) DN 18 (3) DN 18 – Ciocănești – Cârlibaba – Prislop (1) DN 18 este “prioritatea 0” în judeţul Suceava (1) DN17 (1) DN17. (1) dn18 (20) DN18. (1) DN23B Măicăneşti (1) DNA (1) doctor (1) Doctorul de tara (1) document (1) documentar (5) Documentar superb despre Romania care cucereste lumea! Trebuie sa il vezi! (1) Documentarul "Wild Carpathia" continuă (1) dolari. (1) domestica (1) Domnului Hristos (1) dorel (1) dorinte (1) dorna arini (2) Dorna Candreni (1) dosarul de retrocedare a padurilor (1) doua loturi (1) Două drumuri din judeţul Suceava (1) două zile (1) download (1) draga rusule. (1) Dragă statule român (1) Dragoiesti. (1) dragos voda (1) dragoste nebună (1) dramaturgmuzician. (1) dreptul de vot (1) Drob de miel (1) drum (3) Drum de fier prin praf de puşcă si ploaie de stele... (1) drum dezastruos (1) drum național (1) Drum prost (1) drum vechi (1) drumul ce leaga Maramuresul de Suceava (1) Drumul Crucii (1) Drumul de la Iacobeni pina la Prislop se modernizeaza (1) DRUMUL NATIONAL 18 (1) drumuri (2) Drumuri blocate nordul Moldovei din cauza viscolului şi a zăpezii (1) drumuri nationale Nasaud (1) drumuri proaste (1) DSP (1) Duminica Floriilor (3) Dumnezeu sa-l ierte si s-al odihneasca in pace (1) după ce s-a rătăcit într-o zonă împădurită din judetul Suceav (1) e-Call" (1) e-mail (1) ecartament ingust (1) Echiparea obligatorie cu anvelope de iarnă revine (1) Editia a VII-a. (1) editia a33-a (1) editia cu numarul 33. (1) efecte (1) Efes (1) El Pais (1) electorale (1) electrica (1) electricitate (1) Elisabeta Rizea simbol al rezistenţei anticomuniste (1) Elvis Presley (1) energia (1) eolian (1) ep 4 (1) Era sa moara ducandu-si gunoiul(video) (1) eroi (1) eroi turul doi (1) Etapa (1) ETERNA ŞI FASCINANTA CUMĂTRIE (1) etnobotanice (1) euro (1) Europa (1) Europa sub zăpadă (1) Europa. (1) evaluata la 50 de miliarde de dolari (1) eveniment (1) Evenimente (2) Evenimente. (2) evenimentul zilei (1) Excelenţa Sa Marek Szczygiel (1) Exclusiv în România (1) exercitii (1) Experiment in lift-Video cu camera ascunsa (1) explicatie (1) Exploatari (1) Explozie la Mina Uricani (1) extindere (1) fabrică (1) Facebook (4) Falimentul minelor din Bucovina (1) famile (1) familia Hânțari (1) familie (1) fanfara (1) fara scoala (1) Farsa cu tigarea exploziva (1) Farsa in cvabinetul doctorului (1) Farsa tipicRomaneasca(video tare) (1) FARSA ZILEI (1) Farse de colectie (3) Farse la magazin(Video tare) (1) fără finanţare şi în 2014 (1) fân (1) felicitati personal de primarul Hans Thiel (1) femeie (3) fericire (1) fertilitate (1) festiva medieval (1) festival (1) Festival national (1) Festivalul „Comorile muntelui“ (1) Festivalul Naţional al Păstrăvului (1) festivalul pastravului (2) Festivalul Usturoiului în Ţinutul Contelui Dracula (1) festivaluri (1) fier (1) Fii eroul pădurilor! Când vezi un transport de lemn în trafic (1) film (4) Film Documentar (1) Film interzis (1) filmare (1) filmare aeriana (1) Filmari (1) filme (1) FILME NOI 2011 (1) filmulet (1) Filmulet de Craciun (1) fime (1) Final Destinațion Ianga Pascani (1) finalizata (1) Finalul saptamanii (1) Finlanda se aliază cu Germania şi Franţa (1) Firma (1) Firma Britanica (1) flori (1) florilor de leac"(VIDEO) (1) Flutur (1) fluviu (1) Focul lui Ioan (1) folkist (1) Fondul Monetar International nu a fost de acord cu taierea finantarii pentru spitalele private (1) Ford B-Max (1) Ford Kuga (1) forestieri (1) formulare (1) FOTO VIDEO Cum arată groapa de gunoi din vârful muntelui (1) foto-video (2) Foto. (1) Fotografii (1) Fotografii ŞOCANTE Asa circula elevii in Iasi (1) Fotografiile facute de un alpinist arata situația incredibila din cel mai salbatic sector din Carpații României(Foto) (1) Fotoreportaj realizat în România în anul 1933 de Kurt Hielscher (1) Fotoreportaj. (1) FotoVideo (1) fragmente din ziarul Familia 1880 (1) fragmente din ziarul Familia(partea a 2-a) (1) francez (1) Franta (1) Franţa (1) Frasin (1) fresce (1) Frigul a paralizat transporturile (1) fructe (1) fructele de padure (1) frumoase (3) frumuseti (1) Frumusetile Nestiute (1) frumuseți (1) Fundatia Fondul Bisericesc Ortodox (1) Fundu Moldovei (1) furate tăiate. (1) Gaddafi (1) Galerie foto cu cel mai inalt pod pietonal din lume (1) galerie foto. (1) Galitia (1) galșerie foto. (1) Gandul.info. (1) ganduri bune (1) garantie (1) Gary Moore a murit (1) Gata (1) găsit în spatele unei gospodării din Cârlibaba (1) Gdańsk (1) Gelul care poate salva vieți (1) Gemeni (1) Geneva (1) gențiana (1) George Enescu (1) George Negrea (1) Ger (1) Germania (3) Germania îşi confirmă opoziţia (1) Germania pune la dispoziţie 150.000 de locuri de muncă pentru români (1) Germania. (1) Gerul musca din Romania (2) gheorghe bordeianu (1) ghinţură (1) Golf 7 (1) Golful Guineea (1) google (1) Google Chrome (1) Google Chrome 10 (1) granita (1) gratuit localitati (1) Grădina Carpaţilor (1) Greva foamei (1) Groapa de gunoi (2) gropi (1) Grupul francez Filasa (1) Gura Baranului (1) Gura Humorului (2) Gura Humorului. (1) gusturi (1) guvern (1) guverne plecati de aici!. (1) guvernul (1) Guvernul aruncă pe toboganul (1) Guvernul Ponta (1) Guvernul scuteste marii consumatori de plata certificatelor verzi (1) Hai in Bucovina (1) Hai la vot! (1) Hamburg (1) handicap (1) Harta (1) Harta cu starea drumurilor din Romania realizata de soferi (1) Harta votului 2014 (1) Hartă interactivă. Filmări aeriene din 20 mari oraşe româneşti (1) harti. (1) Havana. (1) hectare (1) hit-uri (1) hituri (2) Holzindustrie Schweighofer (1) Honda (1) Honda CR-V (1) hora bucovinei (3) Horațiu Mălăele (1) Horoscop (4) Horoscop 2011 pe zodii (1) Horoscop 2013 (1) Horoscop 2014 (1) Horoscopul adevarului (1) Hote (1) Hristos (2) Hristosa a Înviat!Am auzit ca aveți o floare de udat? (1) huiduieli (1) Humor (1) hutulca (1) Hutuli (4) Huțulii din nordul Bucovinei (1) Hyundai Santa Fe (1) iacobeni (7) Iacobeni Maramures (1) iancu de hunedoara (1) iarna (4) Iarna care vine va fi cea mai geroasa iarna din ultimii 100 de ani (1) IARNA GREA IN LUNA MARTIE (1) iarna Suceava (1) iarna Suceava copaci rupti zapada (1) iarna Suceava localitati fara curent Suceava (1) Iarna vine în România înainte de Moş Nicolae (1) IARNĂ adevărată în Nordul țării (1) iartama (1) iasi (1) Iaşi (1) Iată cea mai controversată melodie din toate timpurile (1) Idiotul care se arunca in lacul inghetat (1) ieftin (1) Ierusalim (2) ii afecteaza pe romani (1) IIsus (2) ilegal (1) ilegal. (1) Ilhama (1) iluminatul (1) imagine (1) imaginea (1) imagini (6) imagini pentru desktop (1) imagini spectaculoase (1) imnul de stat (1) Imnul National (1) Imnul Național (1) imobil (1) Imperiul Austreac (1) impodobit (1) importante (1) impracticabil (1) In 2005 (1) in bucovina (1) in Bucovina (Video) (1) in Bucovina exista un monument care se numeste Cruce Betivilor (1) in fiecare zi la ora 12 (1) in lume (1) In Marea Britanie s-a descoperit un schelet de (1) in pericol. Cu ce eroare de securitate a aparut versiunea 16 (1) in piata agroalimentara din Campulung Moldovenesc (1) In premiera (1) In Romania (1) in strada (1) in trafic (1) in vederea echiparii corespunzatoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarna (1) incalzirea vremii (1) incediu (1) incendiu (1) Incendiu de la un coş de fum izbucnit la o casă din Cârlibaba (1) inchisoare (1) incurcatura (1) India (1) Industrializarea (1) Info Carlibaba (1) infocarlibaba (1) informatiata (1) informatici (1) informații (1) Ingerul pazitor exista?Cel mai controversat videoclip (1) inmatriculare (1) inmatriculate (1) Instrumentul fundaţional (1) Intermediarii (1) internet (4) Internet Explorer 9 (1) internet. (1) interpretare (1) intersectii (1) interzis (2) intonari. (1) inundatii (1) Inundaţii în zona de munte de judeţului Suceava (1) inventat la iasi (1) inventii romania (1) investitii (1) Inviere (1) Inviere. (1) Invitatii (1) ioan platon. (1) Iohannis (2) Ion Besoiu (1) ion si maria (1) IPS Pimen Suceveanul a colaborat cu Securitatea (1) ips teodosie (1) Istoria berii (1) istorică (1) Istoricul izvoarelor de apa minerala de la Vatra Dornei (1) istoricul zilei de 18 octombrie (1) Istorie (2) istorie. (1) Italia (1) iubesc România (1) Iuliana Tudor (1) izvoare (1) Izvoare termale (1) împădurire la Cârlibaba (1) În Franţa mersul pe bicicleta se plateşte (1) în sfârşit demarate (1) în TOP 20 al celor mai spectaculoase şosele din ţară (1) în Topul celor mai frumoase sate din România (1) În urma protestelor din Borsa (1) Întâlnire (1) între Moisei și Cârlibaba (1) Jale (1) jandarmi (1) Japonezul care i-a uimit chiar si pe cei de la Cartea Recordurilor (1) Japonia (1) Jean-Paul Mendy (1) Jennifer Lopez (1) Jocul Caprei (1) Jocul Mosilor (1) Jocul Ursului (1) Johannes Feuer (1) judecata (2) judecatoria (1) judet (1) judet. (1) Judete (1) Judetul Neamt (1) Judetul Suceava (1) judetul suceva (1) județ (1) JUDEŢUL (1) Julius Beill (1) Juratii de la Vocea Rusiei au sarit de pe scaunde cand au vazut cine canta (1) jurnalist (1) Jurnalisti (1) Justitie (1) Karlovy Vary (1) Kaspersky Lab (1) KGB (1) Klaus (1) Klaus Iohannis. (1) Koln (1) la Cârlibaba (2) la Ciocăneşti (1) la multi ani (5) LA MULTI ANI 2014! (1) la multiani (1) La MultiAni Romania (1) La muti ani Romania (1) La Palatul Parlamentului se fură pînă şi cablurile electrice (1) la Ţibău (1) la vot (1) Lagare de munca. (1) Laptopuri (1) led ful hd (1) legatura (1) Lege (1) Legea pădurilor pentru interesul a 38 de parlamentari (1) Legenda plutasilor de pe Bistrita (1) legi idioate (1) Legini poloneze (1) legislstie. (1) legiunile (1) Lemn (1) Lenovo IdeaPad S10-3t (1) Licitatie (1) Licitatii (1) Limburg (1) limonada (1) lista (1) Lista firmelor Carlibaba (1) Lista substantelor care trebuie evitate (1) liste electorale. (1) litera de lege (1) Liviu Pop (1) Loc incredibil. (1) Loc magic (1) loc sfânt. (1) Localitate unica (1) localitati (1) localitati din suceava (1) localitați (1) localnici (1) localnicii (1) locomotor si cardiac (1) Locuinte (1) locuintele acestora (1) locul care trebuie vizitat! (Galerie Foto) (1) Locul de relaxare al printilor (1) locuri (1) Loteria Romina (1) Loto (1) Lovitură dură (1) Lucian Bute (1) Lucrari (3) Lucrările de reparare a dezastruosului drum Suceava - Maramureş (1) Lucruri uimitoare facute de oameni minunati(video) (1) Lukoil (1) Lukoil şi MOL. (1) lume huțula (1) lumina (1) Luminatia (1) lumină în suflet (1) Lumini (1) luna august. (1) lupte (1) luptele (1) Macel pe strazile din Kiev-Mesajul unei tinere curajoase curajoase care trebuie sa ajunga VIRAL(Galerie foto-video) (1) magazine (1) magi (1) MAI (1) mai civilizat ca în Moldova” (1) Maica Domnului (1) Malware-ul (1) mama primarului (1) mana adoua (1) Manastirea (1) Manastiri (2) mancare (2) manevre interzise (1) manifestare comemorativă (1) Manifestari. (1) manifestatii (1) MApN (1) maramurees (1) Maramures (11) Maramuresul (1) Marea alianță PSD-PRM (1) Marea Britanie (1) Marea Britanie. (1) marea schisma (1) Maria Theresia (1) MARIA UNGUREANU (1) Mario & Ema (1) Mario si Ema (1) mars (1) martor de bord (1) Marţi şi miercuri (1) Masin (1) masina (2) Masina care mearge singura(Video comic) (1) masina in stalp Suceava (1) masina4x4 (1) masini (3) masivele din Bucovina (1) Masivul INEU Parcul national MUNTII RODNEI (1) masuri dure (1) Mayenne (1) Mazda 626 (1) Măcelarul Schweighofer (1) Mălini (1) Mănăila (1) Mănăila. (2) Mănăstirea Humorului (1) mâine-n toată ţara" (1) medicament (1) melodie (1) Membrii grupului de evaluare Schengen (1) mercedes (1) Mergeti acasa de Craciun!Colinde (video) (1) Merkel anunţă finalul crizei şi debutul campaniei electorale (1) mesaj (1) Mesajul meu de Sfantul Pasti (1) meserii uitate (1) Mesopotamia (1) messenger (1) Mestecanis (1) Mestecanis. (1) Meteorologi (1) Meteorologie (1) meteorologii (1) METODA INEDITĂ de a afla dacă telefonul îţi este ascultat (1) Metri Cubi (1) mi-e dor (1) Mi-e dor de casă (1) mi-e dor de natura (1) Microsoft (1) Mihai Mărgineanu (1) Mii de pelerini (1) mijlocul acestei luni (1) militari (1) mimați (1) Mina (2) Mina de sulf. (1) mina oita (1) MinaManaila (1) Mincare de Bucovina (1) minereu polimetalic. (1) Minerii (1) ministru (1) ministrul transpoartelor (1) ministrul transporturilor (1) minuni (1) Minunile (1) Minunile României – Mănăstirea Humor (1) minus 24 de grade (1) Minus 30 d3 grade (1) miraculoasele taine ale hribilor (1) miss (1) Missing You (1) Mita electorala va fi pedepsita (1) Mita la Carlibaba (1) mită primar (1) mită primărie (1) mobilizare. (1) mocanita (2) modernizare (2) Modernizare. (2) modernizarea (1) Modernizari DN18 (1) modernizari. (1) modernizate (1) Modificari (1) Modificari la Codul rutier incepand cu data de 8 august (1) Modificari privind examenul de obtinere a permisului de conducere propuse de MAI (1) Moise (1) Moisei (4) Moisei-Borsa-Carlibaba-Iacobeni. (1) Moisei-Carlibaba (1) Moisei-Cârlibaba. (1) Moisei+Iacobeni. (1) Moldova (1) Moldova şi Ardeal (1) Moldovenesc (1) Moldovita (1) moldovita. (1) Moldovița (1) molied (1) Monitorizari (1) monitorul de dorna (1) Monitorul de Suceava (1) monument istoric (1) moped (1) Mormântul împăratului Caligula (1) mort (1) mortii (1) Mos Craciun (1) mos Ioan (1) mos nicolae (1) Motorina (1) Mozilla (1) Muammar Gaddafi (1) muguri de brad. (1) munca (1) munca la negru (1) MUNTE (2) Munti (1) muntii (1) Muntii Calimani (1) Muntii Rodnei (2) munți (1) Munţii Carpaţi (1) Munţii Maramuresului (1) Muzeul de istorie (1) muzica (1) MySpace (1) Naarghita românca renumită pentru talentul de interpretare a muzicii indiene s-a stins din viata (1) Naluci pe Bistrita (1) Narcis Iustin Ianău (1) nastasia (1) nasterea Domnului (1) National Geografic (1) national. (1) NATO (2) natura (1) naturale (2) naţionale (1) Nava italiană cu căpitan român (1) Navigatorii disparuți(film documentar despre viața plutasilor de pe cursul superior al Bistrței Aurii) (1) ne-am luat tara inapoi (1) Neamţ şi Maramureş (1) Neata prieteni Aici puteti vedea cea mai tare soferita -Video (1) Nebunul din Rusia -Video (1) Nemtii vor să investească (1) Nenfricata lume veche (1) Nepal (1) nepasare (1) nesimtirea voastra. (1) netograf (1) News Bucovina (1) Newsme.ro (1) Niciunde nu-i ca-n dulcea Bucovina! Se mandresc oamenii dintre Obcine cu tinutul lor de basm (1) Nicolae Ceausescu (1) Nicolae Ceaușescu (1) Ninge (1) Ninsoare şi vânt în toată ţara (1) Ninsoarea a adus din nou probleme în trafic (1) Ninsori (1) ninsori in tara (2) Nisipitu (1) Noaptea de Sanziene (1) noaptea dintre ani. (1) noi avem nevoie de Schengen mai lasa-ne cu vrajeala (1) noiembrie (1) Nomazi (1) nonstop (1) Nordul tarii sub zapada (1) Nostradamus (1) Nou atac cibernetic asupra instituţiilor din România (1) NOU!Angela Merkel va vizita Sibiul pentru sustinerea lui Klaus Iohannis (1) Noua benzină E10 (1) Noul An. (1) noul cod rutier (2) noul cod rutier. (1) nu sunt bani pentru brevet. (1) numar ascuns (1) Numărul etnicilor germani a scăzut (1) Nunta de aur in casa familiei Reiss (1) Nutu Fonta (2) O ADEVARATA SPERIETOARE DE TURISTI (1) O comună din Bistriţa-Năsăud a obţinut peste 400 de hectare de pădure în Şaru Dornei (1) O farsa geniala(video) (1) O lume ascunsa (1) O singură hartă și două Românii (1) o zi pentru lumina sufletelor (1) oameni (1) oameni in strada (1) oameni liberi (1) Oastea lui Irod (1) Obcina (1) Obcinele Bucovinei (1) Obcinele Bucovinei | bucovina | descopera bucovina | descopera frumusetile romaniei | Obcina Mestecăniş | Obcina Feredeului | Obcina Mare (1) obcinile bucovinei (1) Obcinile Bucovinei. (1) obiceiuri (5) Obiceiuri. (1) Obiectiv de Suceava (1) obligati (1) Observatorul Naţional din Brazilia (1) obuze (1) Ocoale (1) ocolit de turişti (1) ocolul silvic carlibaba (1) Ocolului Silvic Cârlibaba (2) octavian pungovshi. (1) octombrie (3) ocupantul rus (1) Ocuparea functiilor de director (1) odernizare (1) Odiseea Romanilor Uitati-Moldovenii din stânga Nistrului (1) oficial (2) Olanda (3) olandezii (1) olt (1) omagiu. (1) OMV Petrom (3) online (2) ONU (1) Opera11.01 (1) opreste jaful (1) oradea (1) oras (1) orase (2) organism (1) Orientul Mijlociu (1) orion (1) Ortodocși (1) Ortodoxă (1) Osama Bin Laden (1) ospitalitate (1) Ospitalitatea (1) Oualor incondeiate (1) Pace (1) padure (6) paduri (4) paduri. (1) padurile din Bucovina (1) padurile graniceresti (1) Padurile Romaniei (1) Pagina comunei carlibaba pe Facebook (1) Paine (1) Palatul Administrativ. (1) pamant de aur (1) pamant. (1) panificatie. (1) Pantelimon (1) papa benedict al XVI-lea (1) papa Francisc (1) Papa Francisc. (1) papa ioan paul al doi-lea (1) paradisul pierdut (1) parc (1) parcele (1) Parisul consideră că aderarea (1) parlament murdar (1) Parlamentari (1) parlamentari. (1) Parlamentul României (1) partener (1) partia schi schi campulung moldovenesc schi in carpati protest campulung finantare partie de schi (1) participanti (1) partidul (1) Partidul Romania Unita (1) paste (2) Paste fericit! (1) Paste in Bucovina (1) Pastele Catolic (2) Pastele Catolic. (1) pastrav (1) Pasul Prislop (1) pasul rotunda (1) Pasul Rotunda. (1) Pasul Tihuta (1) Pasul Tihuta (video) (1) Paștele catolic (1) patria calului huţul (1) Patriarhul Kiril (1) patru barbati (1) patru masini (1) Patru videoclipuri care fac senzatie pe Internet (1) Paul Brascanu (1) Pădurile (1) PC-ul tau (1) Pdure (1) pe 9 mai am aratat (1) pe hartie (1) pe Masivul Rarău (1) pe tărâmul Mănastirilor (1) Peisaj (1) peisaje (1) Peisaje de iarnă (1) Pelerinaj impresionant cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului si a hramului Bisericii Romano-Catolice din Cacica (1) pelerini (1) penali (1) pensiune (1) Pensiuni (1) pensiuni pentru turişti (1) pentru o multime de afectiuni. (1) pentru Presedintele Camerei Deputaţilor (1) pentru soferii cu bani (1) pentru voi (1) Perchezitie (1) Perchezitii (1) Performanțe mobile cu noul netbook (1) Perfrigens (1) pericol (1) Periculoase Raul (1) perioada (1) permis auto (1) Persoane ridicate în cadrul operaţiunii de la punctele de frontiere (1) peste hotare (1) petrol (1) Piesa (1) Pilda (1) pin (1) pisicuț (1) pista naturala (1) pitoreasca (1) Plajă (1) plante medicinale (1) plângere (1) Plesa. (1) plugusor (1) pluta pe bistrita (1) Plutasi (1) plutasii (1) Plutasii si transportul lemnului pe Valea Bistritei (1) plutaşi pe Bistriţa (1) Plutăritul în zona Dornelor (1) Plute (2) Pod de gheata pe raul Bistrita (1) poet (1) Poetul Kubi WOHL de la Tibau (1) poiana (1) Poiana Stampei (3) Poienile de sub Munte (1) pojorata (2) pol de dezvoltare turistică. (1) politia de frontiera (1) politia romana (1) politia rutiera (1) politica (1) politica campanii (1) Politicieni (1) politicienii. (1) politicul (1) politie (2) politist (1) Politisti (2) Politistii romani au ajuns actori intr-un serial pe pe canalul de televiziune Discovery Chanel(Video) (1) Poliţia (1) poliția locală (1) Poliţişti şi vameşi (1) Polonezi (1) Polonia (1) pompieri (1) Ponta (3) ponta. (1) posirca (1) poți afla in numai 60 de secunde (1) Poveste (1) Povestea romanului care si-a cumparat satul natal (1) povesti (2) Povesti de iarna (1) povesti de succes (1) Povesti din Carlibaba (1) poze (1) poze cu gagici tari (1) Poze Haioase (1) prefectul de suceava (1) preferinte (1) preferinţele (1) premier (1) premii (1) preoti care ghicesc. (1) presa (1) presedinte (3) Presedintele ales (1) Press One (1) Președintele ales Klaus Iohannis. (1) preturile de lux (1) Prețul poliței obligatorii de asigurare și răspundere civilă auto s-a scumpit cu cel puțin 13% (1) prețuri (1) Previziuni (1) prezidentiale (1) prezidenţiabili. (1) prezidențiale. (1) prieteni (1) prim ministru (1) Prima Fabrică Bucovineană de Bere (1) primar (4) primar mită (1) primarie (1) primărie (1) Primăvara.iarnă autentică (1) Primăvară caldă (1) Primele actiuni de control a politiei rutiere vor incepe de astazi (1) Primul asasinat sindical (1) Primul Razboi Mondial (1) Primul sistem de filtrare dioxid de carbon din lume (1) Prins la volan (1) Prislop (2) privatizare (1) Priveliste de Basm (1) PRO TV (1) Probe scrise (1) producţie-record (1) produs (2) produse (1) Produse traditionale (1) prof (1) profesor (1) Profetii (1) profit de un miliard de dolari în acest an La Facebook (1) PROGNOZA PENTRU DOUĂ SĂPTĂMÂNI:VINE FRIGUL? (1) Program (2) proiect (1) proiect european (1) proiect modernizare. (1) proiectare (1) Proiecte (1) proiecte an 2017; dn 18 pod tisa; carlibaba sighetu marmației (1) Proiecte tehnice (1) promisiuni (1) promisiuni dn18 iacobeni-borsa (1) promovare (2) propria raspundere (1) proteste (3) protv (3) PRU (1) prunc (1) PSD (3) Psiune (1) public (1) publicul dornean (1) puciosu (1) puncte penalizare (1) Pune o intrebare si vei afla raspunsul (1) Pustiul de 4 ani care ar putea ajunge arma letala in adolescenta(Video) (1) PUSTNIC (1) Pustnicii din Munţii României (1) pustnicul Onufrie (1) Putna (3) Rac (1) Radarul pădurilor va fi lansat în 8 octombrie. Orice transport de lemn va putea fi verificat la 112 (1) Radauti (2) radio. (1) Radu (1) Rafinărie de Spirt Solomon Rudich (1) ramai fara permisul de conducere (1) Raniti (1) rarau (1) rares bogdan (1) rascumparare (1) rasina (1) raspuns (1) rau (1) rauri (1) razboi (2) razbuna (1) razbunare (1) razii in padurile din Suceava (1) război (1) râuri (1) RDS-RCS a introdus Digi Mobil Optim Nelimitat (1) Reabilitare (6) Reabilitarea Drumului National 18 a intrat in standby (1) reabilitari. (1) Reactia unui bebelus cand aude hitul Gangnam Style (1) realitatea tv (1) Recalcitranți (1) Reclama de sarbatori (1) Recoltare (1) recrutari (1) redescopera romania (2) Redescopera Ținutul Bucovinei (1) redusă (1) regenerative (1) regiuni (1) REMEDII (1) remedii naturiste (1) Reni (1) reparatii (1) reparatii sau inlocuire (1) replica (1) reportaj (2) respect (1) resurse de saracie (1) retăiesc patimile (1) reteta simpla si gustoasa (1) Retete din Bucovina (1) Retrocedari (1) retrocedări (1) Rețete (1) reţinuţi în Vama Siret (1) Revolta (1) Revolta in Mărişel şi Măguri (1) Rezervaţia 12 Apostoli (1) reziliat (1) Rezultate (1) Risc de avalanșă în Munţii Rodnei (1) RISE Project (1) Rom şi Lichioruri (1) roman (1) romanesc (1) Romani (2) Romania (17) Romania e a ta! Nemtoaica din Maramures a carei vioara a impresionat la "Romanii au Talent" (1) Romania furata (1) Romania in topul celei mai bune destinatii de vacanta pentru anul 2015 (1) Romania sub nameti (1) romania te iubesc (3) Romania te iubesc. (1) Romania. (1) RomaniaTv.Net (1) romanii (3) Romanii au talent (1) romanii care au speriat Parisul (1) Romano-Catolica (1) român (1) Românca care invită străinii să cunoască România. Clipul care face mai mult decât orice brand de ţară VIDEO (1) români (1) Români! (1) România (5) România filmată de la înălțime pe acordurile muzicii lui Ciprian Porumbescu (1) România jefuită Pădurile României (1) România va intra în spaţiul Schengen în 2011 (1) România vândută. (1) României (2) ROMÂNII AU TALENT (1) ROMÂNII FAC HAZ DE NECAZ. (1) Romontana (1) Rompetrol (1) Romsilva ar vrea sa renunţe la administrarea Parcului Nţional Muţii Rodnei (1) Roscata de la vocea Americii (1) Rotunda (2) rovinieta (1) rucsac (1) Rusia (1) rusu bârgaului (1) Ruteni (1) S-a dat ordinul (1) S-a inventat telefonul inteligent capabil să măsoare pulsul utilizatorului (1) S-au alocat bani pentru reabilitarea Drumului Național 18 (1) s-au hotărât!Începe reabilitarea DN 18 (1) S-au inceput lucrarile de moderinizare a drumului naţional 29 Suceava - Botoşani (1) sa asigure tratamentul copiilor cu boli rare (1) Sa ne mai amuzam putin cu camera ascunsa (2) Sadova (1) Salonul Auto (1) Salvamont şi Pompieri (1) Salvare (1) Salvatorii au scos trupurile victimelor din subteran (1) Sambata noaptea spre Duminica se trece la ora oficiala de iarna (1) Samsung va lansa Galaxy S IV luna viitoare (1) sanatate (1) Sancţiuni aspre în cazul unor blocaje în trafic la prima ninsoare (1) Sandra (1) Sangeorz Bai (1) Sanie (3) Sanzienele (1) Saptamâna Mare (1) Saptamina Mare (1) sarbatoare (3) sarbatori (2) Sarbatori in Bucovina. (1) Sarbatori. (1) Sarbatoriti Sfantul Paste in Bucovina(Video) (1) Saru Dornei (1) Sarul Dornei (1) sase sate (1) saseasca (1) sat muzeu (1) sate (2) sate de poveste (1) Sate iesite din istorie (1) Satul Bucovinean - case bucovinene traditionale restaurate (1) Satul din România în care tradiția este obligatorie prin lege (1) satul muzeu (1) sau nu? (1) Sâmbătă noaptea spre Duminică România trece la ora oficială de iarnă (1) Sânzienele sau Focul lui Ioan(Johannes-Feuer) (1) scandal (1) scandal in strada (1) Scena din Basic Instinct cu prim-ministrul Serbiei (1) Schengen (1) schibare (1) schibati ceva (1) schimari (1) schimba lumea. (1) schimbare (1) schimbari (1) Schwaben (1) Schweighofer (1) scornicesti (1) Scorpins (1) scriitor (1) scrisoare (1) scrutin (1) scrutin prezidentiale. (1) scurtmetraj (1) Se cauta bani europeni pentru reabilitarea Cazinoului din Vatra Dornei (1) se poate (1) se scumpeste carnea inainte de Sarbatorile de Iarna (1) Se vor demara anul acesta lucrarile de modernizare la DN18 (1) se vor relua lucrările de reabilitare pe DN18 (1) secerate fără milă (1) secrete (1) sectii de votare (1) secții de votare (1) Seful Consiliului Judetean Suceava a cerut rezilierea contractului cu israelienii de la Shapir pentru DN18 (1) Seful Consiliului Județean (1) Selectie cu imagini de primavara pe care le poti folosii ca si imagini de fundal (1) semnal (1) semnarea contractului (1) semne de circulatie (1) semne explicate (1) semneficatii (1) Semnificatii (1) Serbarile zapezii (3) Serbarile zăpezii la Vatra Dornei (1) Serviciul de Vanatoare (1) Sesuri (1) Seva de mesteacan (1) sex feminin (1) Sf.Maria (1) Sfanta Sarbatoare (1) Sfanta Treime (1) Sfantul Nicolae (1) Shapir Structures (1) si in Romania (1) Sibiu (1) sibiu orase (1) Simulare (1) single (1) sinucidere (1) sinucis. (1) Sirop din muguri de brad sau molid (1) Sistemul (1) Site (1) Situri (1) Sivicultori (1) slavi (1) slujba (1) smart tv (1) SMS-ul unui medic fara scrupule (1) Soarta padurilor din Bucovina (1) SOC IN PARLAMENT (1) socant (2) sofer (1) sofer din Maramures. (1) sofer sofer baut carnet auto amenda amenzi soferi bauti (1) soferi (6) soferi. (1) soferita (1) Solca (2) Soldati polonezi cazuti la Carlibaba(istoric) (1) SOLUTIE ECOLOGICA PENTRU FOSE SEPTICE (1) Sony Vaio VPC-M13M1E/L (1) Sorin Tanase (1) soseaua de centura (1) sotia (1) Sound of Silence (1) Spania (1) Spectacole (1) speranțe (1) spioni (1) Spiridusi (1) Spirţ (1) sportive (1) spp (1) Stapanul (1) Starea dezastruasa a Drumului National 18 (1) statie hidrometrica (1) statiune (2) Statuia batausa (1) Statul este obligat (1) stațiune (1) stațiune. (1) steroizi (1) Stiati ca (1) Stiri (2) STIRI SUCEAVA (1) stirileprotv (1) StirileProTV.ro (1) Stirilor Pro Tv (1) stop (1) straie de sarbatoare (1) strainatate (3) Straini (2) straini. (1) strazi (1) străinătate (1) străini (1) SUA (2) succes (1) Suceava (34) Suceava accident Carlibaba (1) suceava bucovina ardeal tara dornelor vasile mucea radauti graiuri bucovinene (1) suceava bucovina moldova ocupatie cernauti imperiul habsburgic (1) suceava cajvana stejar cel mai batran stejar (1) suceava manastirea putna putna biserica de lemn putna cea mai veche biserica de lemn biserica de lemn legenda stefan cel mare dragos voda. (1) Suceava si Bistrita-Nasaud (1) Suceava soferita 18 ani accident (1) Suceava-Maramures (1) Suceava-Maramures. (1) Suceava. (6) Suceveni (1) Sucevita (1) suhard. (1) Sunet (1) suntem 9milioane (1) suparare (1) Super compilatie de o ora cu cele mai tari accidente(VIDEO) (1) Super mare talent de pictor (1) super tehnologie antiaccident (1) superba (1) supraconsumul si egoismul uman (1) Surpriza pentru romani (1) Surpriza pentru șoferii care trebuie sa circule pe tronsonul de drum Moisei-Iacobeni (1) SURPRIZĂ (1) Surprizele produselor (1) sursa externa (1) suspendare permisul (1) șalate (1) Școli din zona Dornelor. (1) Și-au filmat propriul accident și l-au postat pe Internet (1) Șoferi (1) tabara bucșoaia. (1) taf (1) taiat ilegal (1) taiere de copaci (1) taieri ilegale (1) Taieri ilegale de paduri la granita dintre Bucovina si Maramures (1) tanar (1) tanti (1) Tara (1) Tara arde si Ponta ne minte (1) tara lui dorel (1) Taramul de basm al Bucovinei (1) Tarâm aparte (1) targul de Craciun. (1) Targuri de Craciun (1) tata (1) Taur (1) Taxa (1) Taxa auto se modifica din nou (1) Taxa de poluare (1) taxa de primainmatriculare (1) taxa pe internet (1) Taxi (1) tăietori de lemne (1) Târgul de Crăciun (1) te iubesc (1) te-a ars (1) te-a prins (1) telefoane. (1) telefonul la volan (1) teleorman (1) televizoare (1) Teo Larisa (1) Tepro Iași (1) termită a pădurilor (1) teroristi (1) Teroristul nr 1 (1) Test anti-stres la aeroport (1) test de viteza (1) tezaur popular (1) The Soviet Story Povestea sovietelor (1) tigari (2) tihuta (1) timisoara (1) timisoreni (1) tinut in sertar (1) Tinuturi (1) tirg (1) Toamna (1) Toate drumurile (1) tocanita de bureti cu smantana... (1) Tocăniță de hribi ca în Bucovina (1) Tochitura din Bucovina (1) Top (1) top 10 (1) Top 2015 (1) Top 90 music (1) toples (1) Topul celor mai traznite costume de Halloween (1) TORINO (1) Toshiba NB250-101 (1) Toti soferii care nu isi vor plati amenzile li se vor suspenda permisele de conducere (1) traditie (2) traditii (5) Traditii de Craciun (1) Tradiţii (1) Tradiții culturale si culinare (1) Tradiționale (1) Trafic (1) Trafic dificil din cauza zăpezii pe mai multe drumuri naţionale (1) trafic. (1) tragedie (2) tragere (1) Traian Basescu viziteaza Moldova (1) Transfăgărăşanul (1) transilvania (1) transilvania romania peter hurley civilizatie rurala autentica civilizatie rurala scrisoare cataclism nedreptate istorie micii producatori comisar european comisar european pentru agricultura. (1) Translator Roman Englez (1) transport ilegal de tigari (1) transport lemn (1) transrarau drumul comorilor moldova bistrita suceava (1) Traseu (1) Traseul dintre Bucovina si Ardeal (1) tratament anemie (1) tratamente (1) trditii (1) Trei clipuri care au facut senzatie pe internet in 2012 (1) Trei romani in primii 10 la etapa finala a Cupei Natiunilor (1) tren mocanita gorj apuseni viseu de sus tren (1) trenuri intarziate Suceava iarna Suceava (1) Trimis in judecata (1) trimite mai departe. (1) Trimiteti SMS-uri gratuit in retelele de telefonie mobila Orange (1) tronsonul de drum Ciocanești-Cârlibaba (1) trucaj sau realitate?(Video) (1) trupe antitero (1) Turcescu (1) turism (3) Turist francez.. (1) Turisti (6) turul doi (1) turul unu si turul doi (1) Țibau-un munte necunoscut (1) țipțeri (1) ultima ora (1) ultima saptamina (1) Ultimul plutas (1) umor romanesc (1) UN AN FĂRĂ PERMIS PENTRU SOFERII ŞOFERII AGRESIVI (1) Un bărbat s-a filmat în timp ce trenul trecea peste el (1) Un documentar necunoscut până acum. România care i-a cucerit pe britanic (1) Un gand bun. (1) Un hot a fost indopat cu Viagra si folosit ca sclav sexual (1) Un mare nebun (1) Un nou album Roxette (1) Un nou drum montan inaugurat în Români (1) Un pusti de numai 5 ani manevreaza o vola imensa (1) Un tir scăpat de sub control s-a izbit în restaurantul "La Popasul Baciului" (1) Unde s-a vrut s-a putut (1) ungaria (1) UNIREA PRINCIPATELOR (1) Uniunea crestin-democrata (1) uniunea europeana. (1) Uniunea Europeană (1) Uniunea polonezilor (1) Uniunea Sovietica (1) Universitatea Michigan (1) Unul dintre cele mai celebre motoare de căutare pe internet din anii ’90 (1) urania (2) Uraniu. (1) urare. (1) Urari (1) Urari de bine si multa sanatate tuturor crediciosilor Catolici (1) uritenie. (1) Urs (1) Urss (1) usor de preparat. (1) utile (1) Utilizatorii (1) Va doresc un an bun (1) va fi închis. (1) va mai aduceti aminte de copilarie? (1) Va mai amintiti de excentricul tobosar (1) Vacanță (1) Valcele (1) Valea Bistritei (1) valea bistriței aurii. (1) Valea Chioarului (1) valea tibaului (1) VALENTINE S DAY (1) valeputna (1) Vama (1) Vamesii spagari (1) vampir" (1) vanzari. (1) vara (1) vara. (1) Varsovia (1) vasile andriciuc (1) vaslui (1) Vast Resources (2) Vast Resources complex metalurgic (1) Vast Resurces. (1) Vasul italian (1) Vatican (1) Vatra Dornei (11) Vatra Dornei Live. (1) vatra dornei. (3) Vânt (1) vânzătorul de etnici germani! (1) vecini. (1) vedeta pe internet (1) Vedeti aici ce apatit un barbat dupa ce s-a cazat inr-un hotel (1) Vedeti aici cea mai tare farsa de Halloween (1) verifica (1) Verifica rovinieta de drum online (1) verifică la 112 dacă este legal!(Video) (1) Verifică OFICIAL viteza internetului cu Netograf (1) versiunea7 (1) versuri (3) vesti bune (1) vesti bune pentru soferi (1) vesti bune. (1) Vestigii (1) Vești rele pentru DN18 (1) Vezi cea mai tare farsa la plaja (1) vezi procesul complect (1) viata de munte (1) Viata salbatica din muntii Bucovinei (1) Vicovu de Jos (1) Victor Ponta (1) video (4) video art (1) video special (1) video tare de tot merita vazut (1) VIDEO. (2) videoclip (5) Vietnam (1) Viflaimul (1) viitorul tarii (1) Vimetco (1) vin (1) VINDECARE. (1) vindecari (1) vindeți si biserici si morminte (1) Vinerea mare (1) Vint puternic (1) vioara (1) Violenta (1) Virgil Săhlenu (1) virus nou care ataca reteaua de socializare facebook (1) virusi (1) vitalitate (1) vitamina C (1) viyitatori noul an (1) Vizitati Castelul Dracula - Pasul Tihuta - 37 km de Vatra Dornei (1) vizitatori si abonati (1) viziune (1) Vodafone sau Cosmote (1) voivod al transilvaniei. (1) Volkswagen (2) Volkswagen a vindut cu 4 (1) Volvo (1) Voronet (1) vot (1) votanți (1) voturi (2) vreau garsonieră că mă c.c în căldare (1) vreme rea (1) Vremea in Cârlibaba (1) Vremea se raceste accentuat in urmatorul interval (1) Weekend cu zăpadă (1) WhatsApp (1) WhatsApp Web (1) Xplorio.ro (1) Yahoo Messenger in limba Romana (1) Youtube (1) zamca (1) Zapada (3) zapada. (1) zeci de arbori (1) zeitgeist (1) Zilele Municipiului Vatra Dornei 2013 (1) ziu anationala (1) Ziua armatei sărbătorită odata cu ziua Regelui Mihai I (1) ziua barbatului (1) Ziua de 17 ocombrie (1) Ziua drapelului romanesc zi de doliu national (1) Ziua internationala eradicarii saraciei (1) Zmeura si rugaciuni. (1) Zodia potrivita. (1) Zodiac 2014 (1) Zodii (2) zona de munte (1) zona montana. (1) zone rurale. (1) zootehnie (1)